Wat moet de kantonrechter weten?

Als u de aanvraag bij A&O in behandeling geeft, wordt het verzoek aan de kantonrechter door A&O opgesteld. De kantonrechter vraagt om een medische verklaring van een arts, of in sommige situaties een sociaal verslag van een maatschappelijk werker. Aan de hand van de medische verklaring kan de kantonrechter beoordelen of de situatie, om over te gaan tot curatele, ook daadwerkelijk van belang is. Ook heeft de kantonrechter een uittreksel uit het bevolkingsregister nodig. Deze kunt u afhalen bij de gemeente waar u woont. U ondertekent de aanvraag zelf. Kunt u dit, om welke reden dan ook, niet ondertekenen, dan mag een familielid de aanvraag ondertekenen. Het is bovendien verplicht dat de naaste familieleden op de hoogte worden gebracht van de procedure.

Contactgegevens

Postadres
A&O Bewindvoering
Postbus 9351
1800 GJ Alkmaar

 

KvK 55760473

Openingstijden

Telefonische openingstijden
Iedere werkdag (ma t/m vrij)
van 10:00 tot 12:00 uur

 

(T) (070) 770 90 44
(F) (070) 770 90 45
info@aobewindvoering.nl

Feedback