Wanneer eindigt curatele?

Door het overlijden van de onder curatele gestelde. wanneer de curatele wordt vervangen door bewindvoering. door een verzoekschrift tot opheffing van curatele aan de kantonrechter. In dit geval moet het wel aannemelijk zijn dat men zelf weer volledig in staat is om de financiën te regelen. A&O behoudt zich het recht voor de rechtbank te verzoeken de curatele per direct te staken indien de cliënt zich niet conformeert aan de procedure. Bij beëindiging van de curatele moet A&O veelal een aantal extra werkzaamheden uitvoeren, zoals het informeren van instanties, het versturen van adreswijzigingen, het opmaken van een eindrekening en verantwoording en eventueel het inschakelen van een notaris. De te verrichten extra werkzaamheden worden bij u in rekening gebracht.

Contactgegevens

Postadres
A&O Bewindvoering
Postbus 9351
1800 GJ Alkmaar

 

KvK 55760473

Openingstijden

Telefonische openingstijden
Iedere werkdag (ma t/m vrij)
van 10:00 tot 12:00 uur

 

(T) (070) 770 90 44
(F) (070) 770 90 45
info@aobewindvoering.nl

Feedback