Wanneer eindigt budgetbeheer?

Budgetbeheer eindigt op schriftelijk verzoek van de cliënt, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Bij beëindiging door de cliënt binnen 6 maanden na aanvang van het budgetbeheer, brengt A&O extra kosten in rekening, ter grootte van 6x de maandelijkse kosten. Budgetbeheer kan door A&O worden beëindigd om de volgende redenen: overlijden van de rekeninghouder; door een onjuiste dan wel onvolledige opgave door cliënt van zijn inkomsten, uitgaven en overige financiële situatie; door het niet of niet behoorlijk nakomen door cliënt van een verplichting, die voortvloeit uit, dan wel samenhangt met, deze overeenkomst tot budgetbeheer; bij agressieve uitlatingen of dreigementen geuit door cliënt. Bij beëindiging van budgetbeheer moet A&O veelal een aantal extra werkzaamheden uitvoeren, zoals het informeren van instanties, het versturen van adreswijzigingen, het opmaken van een eindrekening en verantwoording, en eventueel het inschakelen van een notaris. De kosten voor deze extra werkzaamheden zijn voor betrokken cliënt.

Contactgegevens

Postadres
A&O Bewindvoering
Postbus 9351
1800 GJ Alkmaar

 

KvK 55760473

Openingstijden

Telefonische openingstijden
Iedere werkdag (ma t/m vrij)
van 10:00 tot 12:00 uur

 

(T) (070) 770 90 44
(F) (070) 770 90 45
info@aobewindvoering.nl

Feedback